Novinky pro rok 2023

 • Novinky pro rok 2023

  • Zvýšení minimální mzdy na 17.300 Kč, min. zaručená hodinová mzda 103,8 Kč.
  • .
  • Zvýšení příjmu rozhodného pro účast na nemocenském pojištění na 4.000 Kč pro DPČ (Dohoda o pracovní činnosti).
  • .
  • Měsíční odměny z DPP (Dohod o provedení práce) platí, že do 10.000 Kč (včetně), nepodléhají odvodu pojistného na sociální zabezpečení ani odvodu pojistného na zdravotní pojištění a u zaměstnance bez podepsaného prohlášení k dani se použije srážková daň.
  • .
  • Sazba tuzemského stravného pro časové pásmo:
  Délka pracovní cesty Sazba stravného rok 2023
  5 až 12 hodin 129 Kč
  12 až 18 hodin 196 Kč
  Déle než 18 hodin 307 Kč
   • .
  • Zvýšení limitu obratu rozhodného pro povinnou registraci k DPH na 2 mil. Kč  (pozor na přenesení daňové povinnosti při zrušení registrace DPH, pokud je např. 6.1.2023 poskytnuta stavební a montážní práce osobě, které je registrace k DPH zrušena k datu 6.1.2023, tak se uplatní režim přenesené daňové povinnosti – pokud by byla registrace zrušena např. k 5.1.2023, tak by se režim přenesené daňové povinnosti neuplatnil).
Přejít k navigační liště