Daňové přiznání

Daňové přiznání

Zajišťujeme přípravu a zpracování veškerých daňových přiznání včetně příloh, zejména daně z příjmů fyzických, právnických osob, silniční daň, daň z přidané hodnoty, souhrnné hlášení, vyúčtování daně ze závislé činnosti, daň z převodu nemovitostí, darovací daň a další …

Schéma úpravy základu daně a daně z příjmů fyzických osob

Úhrn příjmů fyzických osob od všech zaměstnavatelů
+ úhrn povinného sociálního a zdravotního pojistného
– daň zaplacená v zahraničí
—————————————————————————————————-
= Dílčí základ daně podle § 6 + dílčí základy daně podle § 7 – § 10
—————————————————————————————————-
Od ZÁKLADU DANĚ odečítáme položky
· dary na veřejně prospěšné účely (max. 10 % ze základu daně, minimálně 1 000,- Kč)
· úroky z úvěru ze staveb. spoření či hyp. úvěru do 300 000,- Kč
· placené příspěvky na penzijní připojištění placené FO snížené o 12 000,- Kč, max. 24 000,- Kč
· zaplacené pojistné na soukromé život. poj., max. 12 000,- Kč
· odborářské příspěvky, max. 3 000,- Kč
· 10 000-15 000 Kč za zkoušky pro další vzdělávání
· 30 % na výuku žáků a 100 % na výzkum a vývoj
—————————————————————————————————
= výpočet daně: Nový základ daně * sazba daně 15 %
—————————————————————————————————
Z částky daně odečítáme slevy na:
· za poplatníka 30 840,- Kč za rok (vyjma pracujících důchodců)
· na manžela/manželku s nulovými či malými příjmy (do 68 000) 24 840,- Kč (dvojnásobek, pokud má manžel/ka ZTP/P)
· za studenta do 26 (28) let 4020,- Kč
· za invaliditu 2 520,- Kč (1. a 2. stupeň) a 5 040,- Kč (3. stupeň invalidity)
· za držitele průkazu ZTP/P 16 140,- Kč
· na každého zaměstnance se zdravotním postižením 18 000,- Kč (a až 60 000,- Kč na zaměstnance s těžším zdravotním postižením)
————————————
= daň po slevách
Z částky se odečte jako poslední daňový bonus na vyživované dítě 15 204,- Kč (za první dítě, druhé …).
————————————
= Celková daňová povinnost

 

Výše slev na dani z příjmu FO

Slevy na dani se odečítají od celkově vypočítané daně v daňovém přiznání nebo je lze uplatnit při ročním vyúčtování daně z příjmů či měsíčně prostřednictvím zaměstnavatele.
sleva na poplatníka24.840 Kč
sleva na poplatníka-starobního důchodce0 Kč
sleva na vyživované první dítě (dále viz. novinky)13.404 Kč
sleva na dítě-držitel průkazu ZTP/P23.208 Kč
sleva na vyživovanou manželku/manžela (pokud příjem manž. nepřesáhne 68.000 Kč)24.840 Kč
sleva na vyživovanou manželku/manžela je-li držitelem ZTP/P49.680 Kč
invalidita I. a II. stupně2.520 Kč
invalidita III. stupně5.040 Kč
držitel průkazu ZTP/P16.140 Kč
sleva na umístění dítětemax. do výše min. mzdy
student, připravující se na budoucí povolání4.020 Kč
Odečet od základu daně
Penzijní a životní pojištěnímax. 12.000 Kč
úroky z úvěru ze staveb. spoření či hyp. úvěru.do 300.000 Kč
Odborářské příspěvkymax. 3.000 Kč
Darymusí přesáhnout 2% ZD či činit alespoň 1000 Kč, max. 10 % ZD.
Přejít k navigační liště