Novinky pro rok 2024

 • Novinky pro rok 2024

  DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

  zavedení tří sazeb DPH a to 0 %, snížená 12 % a základní 21 %.

   

  DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

  zvýšení sazby daně z 19 % na 21 %;

  zavedení limitu pro vstupní cenu za účelem daňových odpisů u osobních vozidel na 2 mil. Kč;

  zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako daru na reprezentaci;

  možnost nezdaňovat nerealizované kurzové rozdíly.

  DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

  zrušení školkovného a slevy na studenta;

  zrušení odpočtu v případě příspěvku odborové organizaci;

  omezení slevy na dani na manžela/ku jen na péči o dítě do 3 let věku;

  změna hranice pro 23% progresivní sazby daně ze čtyřnásobku na trojnásobek průměrné mzdy;

  omezení zaměstnaneckých nepeněžních benefitů na polovinu průměrné mzdy za rok;

  srovnání nepeněžité stravování zajištěné na pracovišti a stravenky na úroveň režim jako peněžitý příspěvek na stravování.

  ÚČETNICTVÍ

  zavedení povinnosti sestavovat zprávu o udržitelnosti;

  změna výpočtu čistého obratu;

  možnost vedení účetnictví v cizí měně, tzv. funkční měně – britských librách, eurech nebo amerických dolarech.

  POJISTNÉ OSSZ

  navýšení sazby nemocenského pojistného OSVČ o 0,6 procentního bodu (na 2,7 %);

  zvýšení vyměřovacího základu pro sociální pojistné OSVČ z 50 % na 55 %;

  znovuzavedení odvodu nemocenského pojistného ze mzdy zaměstnanců ve výši 0,6 % (zaměstnavatele se změna netýká).

Přejít k navigační liště