Daňová evidence

Daňová evidence

Živnostník

Živnostník po přihlášení na finanční úřad a sociální a zdravotní pojištění je povinen vést daňovou evidenci a přehled o majetku a závazcích pokud nepřekročí roční obrat ve výši 25 milionů. V případě překročení uvedeného obratu je i živnostník povinen vést podvojné účetnictví.
⋅ věnujte se Vašemu oboru podnikání a starosti o účetnictví nechte na nás.
⋅ externí vedení daňové evidence je pro živnostníky ta nejvhodnější varianta.
Připravíme a odevzdáme za Vás přiznání k dani z přidané hodnoty. Vyhotovíme přiznání i k silniční dani, k dani z nemovitostí, k dani darovací nebo k dani z převodu nemovitostí. Ručíme za námi vypracované daňové přiznání i za jeho včasné podání příslušnému správci daně. Veškeré formuláře posíláme na úřady elektronicky, takže šetříme náš čas a Vaše peníze.
Seznámíme Vás s různými výhodami, které mohou živnostníci využívat a poradíme s každým dotazem či problémem.
Pro koho je vedení daňové evidence určeno?
⋅ fyzické osoby (OSVČ) na hlavní činnost, vašimi jedinými příjmy jsou výdělky v podnikání dle Živnostenského zákona,
⋅ fyzické osoby (OSVČ) na vedlejší činnost jste zaměstnaní a k tomu si „přivyděláváte“ podnikáním,
⋅ fyzické osoby podnikající dle zvláštních právních předpisů (např. advokáti),
⋅ sdružení vlastníků bytových jednotek (SVBJ).

 

Nabízíme:

⋅ vedení účetní evidence na úrovni peněžního deníku,
⋅ evidence movitého a nemovitého majetku,
⋅ evidence záznamní povinnosti k DPH a vyhotovení daňového přiznání,
⋅ vedení pokladní knihy,
⋅ výkaznictví pro platby daní,
⋅ evidence přijatých a vydaných faktur,
⋅ předběžné účetní závěrky,
⋅ roční závěrka,
⋅ přiznání k dani z příjmů fyzických osob,
⋅ vystavování příkazů k úhradě,
⋅ styk s úřady.

 

 

Výše výdajových paušálů r. 2017:

V daňovém přiznání roku 2017 bude možné souběžně uplatnit procentuální výdaje a slevu na manžela/manželku či daňové zvýhodnění na dítě i v případě, pokud dílčí základy daně stanovené s využitím procentuálních výdajů přesáhnou 50 % celkového základu daně. Pokud bude této možnosti v daňovém přiznání roku 2017 využito, tak ovšem bude možné uplatnit procentuální výdaje již za rok 2017 pouze do výše nových maxim (u živnosti neřemeslné tedy jen do výše 600 tis. Kč).
80 % ….. příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a příjmy z řemeslných živností.
60 % ….. příjmy z ostatních činností.
40 % ….. příjmy z jiného podnikání, z užití nebo poskytnutí práv z průmyslu nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv, z výkonu nezávislého podnikání, znalce, tlumočníka, zprostředkovatelů, rozhodce nebo insolventního správce.
30 % ….. příjmy z pronájmu zařazeného v obchodním majetku a příjmy z pronájmu.
Výdajové paušály nemohou využít všechny OSVČ. Došlo k omezení uplatnění 40% a 30% výdajového paušálu a to tímto způsobem:
⋅ 40% výdajový paušál – lze uplatnit výdaje nejvýše do částky 800 tisíc Kč.
⋅ 30% výdajový paušál – lze uplatnit výdaje nejvýše do částky 600 tisíc Kč.
Toto omezení v praxi znamená, že 30% a 40% výdajový paušál může uplatnit pouze OSVČ, jejíž příjmy nebudou vyšší než 2 milióny Kč.