Daňová evidence

Daňová evidence

Živnostník

Živnostník po přihlášení na finanční úřad, sociální a zdravotní pojištění, je povinen vést daňovou evidenci, přehled o majetku a závazcích. Limitující je roční obrat ve výši 25 milionů, který nesmí být překročen. V případě překročení uvedeného obratu, je i živnostník povinen vést podvojné účetnictví.
⋅ věnujte se Vašemu oboru podnikání a starosti o účetnictví nechte na nás.
⋅ externí vedení daňové evidence je pro živnostníky ta nejvhodnější varianta.
Připravíme a odevzdáme za Vás přiznání k dani z přidané hodnoty. Vyhotovíme přiznání i k silniční dani, k dani z nemovitostí, k dani darovací nebo k dani z převodu nemovitostí. Ručíme za námi vypracované daňové přiznání i za jeho včasné podání příslušnému správci daně. Veškeré formuláře posíláme na úřady elektronicky, takže šetříme náš čas a Vaše peníze.
Seznámíme Vás s různými výhodami, které mohou živnostníci využívat a poradíme s každým dotazem či problémem.
Pro koho je vedení daňové evidence určeno?
⋅ fyzické osoby (OSVČ) na hlavní činnost, vašimi jedinými příjmy jsou výdělky v podnikání dle Živnostenského zákona,
⋅ fyzické osoby (OSVČ) na vedlejší činnost jste zaměstnaní a k tomu si „přivyděláváte“ podnikáním,
⋅ fyzické osoby podnikající dle zvláštních právních předpisů (např. advokáti),
⋅ sdružení vlastníků bytových jednotek (SVBJ).

 

Nabízíme:

⋅ vedení účetní evidence na úrovni peněžního deníku,
⋅ evidence movitého a nemovitého majetku,
⋅ evidence záznamní povinnosti k DPH a vyhotovení daňového přiznání,
⋅ vedení pokladní knihy,
⋅ výkaznictví pro platby daní,
⋅ evidence přijatých a vydaných faktur,
⋅ předběžné účetní závěrky,
⋅ roční závěrka,
⋅ přiznání k dani z příjmů fyzických osob,
⋅ vystavování příkazů k úhradě,
⋅ styk s úřady.

 

 

Výše výdajových paušálů:

V daňovém přiznání je možné souběžně uplatnit procentuální výdaje a slevu na manžela/manželku či daňové zvýhodnění na dítě i v případě, že dílčí základ daně stanovené s využitím procentuálních výdajů přesáhnou 50 % celkového základu daně. Pokud je této možnosti v daňovém přiznání využito, tak je možné uplatnit procentuální výdaje pouze do výše maximálních částek (u živnosti neřemeslné tedy jen do výše 600 tis. Kč).
80 % ….. příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a příjmy z řemeslných živností.
60 % ….. příjmy z ostatních činností.
40 % ….. příjmy z jiného podnikání, z užití nebo poskytnutí práv z průmyslu nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv, z výkonu nezávislého podnikání, znalce, tlumočníka, zprostředkovatelů, rozhodce nebo insolventního správce.
30 % ….. příjmy z pronájmu zařazeného v obchodním majetku a příjmy z pronájmu.
Výdajové paušály nemohou využít všechny OSVČ. Došlo k omezení uplatnění 40% a 30% výdajového paušálu a to tímto způsobem:
⋅ 40% výdajový paušál – lze uplatnit výdaje nejvýše do částky 800 tisíc Kč.
⋅ 30% výdajový paušál – lze uplatnit výdaje nejvýše do částky 600 tisíc Kč.
Toto omezení v praxi znamená, že 30% a 40% výdajového paušálu může uplatnit pouze OSVČ, kde příjmy nebudou vyšší než 2 milióny Kč.
Přejít k navigační liště