r. 2019

 • r. 2019

  Poslanecká sněmovna 21.12.2018 schválila daňový balíček 2019, který bude následně projednávat Senát a prezident. Daňový balíček 2019 schválila Poslanecká sněmovna v následující podobě:

  • účinnost (až na výjimky) od 1. dne následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů – teoreticky by tedy mohl daňový balíček nabýt účinnosti od 1.2.2019, reálnější je však účinnost od 1.3. nebo 1.4.2019

  • v daních z příjmů byl přijat zásadní pozměňovací návrh, který zvyšuje limit výdajů uplatňovaných procentem z příjmů. Toto zvýšení se uplatní až za zdaňovací období roku 2019, v daňovém přiznání za rok 2018 (daňovým přiznáním za rok 2018). V případě přechodu z uplatnění výdajů v procentuální výši za rok 2017 na výdaje ve skutečné výši za rok 2018 je třeba také pamatovat na to, že úhrada závazku z roku 2017 není daňovým výdajem roku 2018.

  • v daních z příjmů byly přijaty i další pozměňovací návrhy – např. zvýšení hranice pro uplatnění srážkové daně u příjmů ze závislé činnosti v § 6 odst. 4 písm. b) z 2.500 Kč na 3.000 Kč, které se však uplatní až v průběhu roku 2019 (pokud by byl daňový balíček vyhlášen ve Sbírce zákonů např. v únoru, tak počínaje mzdami zúčtovanými za březen 2019); hranice příjmů, jejichž dosažení zakládá účast na nemocenském pojištění, se přitom zvýšila z 2.500 Kč na 3.000 Kč již od 1.1.2019.

  • některé změny zákona o daních z příjmů daňovým balíčkem 2019 bude nutné zohlednit již v průběhu roku 2019 – kromě změny částky pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti (viz předchozí odstavec) se bude jednat např. o oznamovací povinnost příjmů vyplácených do zahraničí podle § 38da, který bude do zákona o daních z příjmů nově vložen a který nahradí oznamovací povinnost podle § 38d odst. 4 (formulář 25 5478). Podle nového § 38da se budou oznamovat např. i příjmy osvobozené od daně vyplácené do zahraničí (např. podíly na zisku osvobozené od daně v modelu dceřiná – mateřská společnost), pokud překročí hranici 100 tis. Kč měsíčně; toto oznámení se bude podávat ode dne účinnosti daňového balíčku (v případě vyhlášení daňového balíčku 2019 ve Sbírce zákonů během února 2019 od 1.3.2019).

  • změny v zákoně o dph se, až na výjimky, uplatní také od 1.dne měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

  • k datu vyhlášení ve Sbírce zákonů budou účinné změny zákona o dph, které plynou ze změn předpisů EU a které lze uplatnit již od 1.1.2019; použití těchto změn od 1.1.2019, tedy ještě před nabytím účinnosti daňového balíčku 2019, potvrdí speciální přechodné ustanovení.

  • k 1.dni kalendářního čtvrtletí následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů (pravděpodobně tedy k 1.4.2019) nabude účinnosti změna týkající se plátců, kteří nemají v ČR sídlo ani provozovnu.

  • k 1.1.2020 bude účinné přeřazení dodání tepla do 10% sazby daně a také změna úpravy dph pro finanční leasing.

  • k 1.1.2021 měla být účinná změna týkající se dotací – tuto změnu však poslanci z daňového balíčku vypustili a tak se od tohoto data uplatní především změna týkající se osvobození nájmu od dph dle § 56a zákona o dph.

  • ke změnám zákona o dph byl přijat pozměňovací návrh, který sice odporuje právní úpravě dph v rámci EU a judikatuře Nejvyššího správního soudu, ale přináší jistotu v uplatnění dph u odměn jednatelů a členů dalších orgánů (v praxi se po nabytí účinnosti daňového balíčku 2019 v této věci nic nezmění).

Přejít k navigační liště