Daňové přiznání

 • Daňové přiznání

  Stále platí toleranční lhůta pro podání daňového přiznání v délce 5 pracovních dnů
  Pokud by bylo daňové přiznání podáno až 9.5., bylo by sice podáno po lhůtě, ale neuplatnila by se pokuta za opožděné tvrzení daně.
  Pokud by však osoba s termínem pro podání přiznání 2.5. byla za rok 2021 v daňové ztrátě, může se platně vzdát svého práva na budoucí uplatnění této ztráty jen do 2.5.
  Pro doplatek daně platí tolerance jen do 4. kalendářního dne
  Pokud by fyzická či právnická osoba s termínem pro přiznání 2.5. doplácela za rok 2021 daň, tak je doplatek splatný nejpozději 2.5. a od pátku 6.5. se počítá eventuální úrok z prodlení.
  Výše úroku z prodlení do 30.6. činí 11,75 % p.a.
Přejít k navigační liště