Kdy není povinnost podat přiznání

  • Kdy není povinnost podat přiznání

    Přiznání k dani z příjmů fyzických osob není povinen podat poplatník:

    • jehož roční příjmy nepřesáhly 15.000 Kč (nepočítají se příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou) a zároveň nevykazuje daňovou ztrátu,

    • který má příjmy ze závislé činnosti pouze od jednoho anebo postupně od více plátců daně (u všech podepsal prohlášení a nemá jiné příjmy podle § 7 až § 10 vyšší než 6.000 Kč) a tyto příjmy nepodléhají solidárnímu zvýšení daně,

    • který má pouze příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí a ty jsou vyjmuty ze zdanění.

Přejít k navigační liště