Nespolehlivý plátce a osoba od 1. 7. 2017

 • Nespolehlivý plátce a osoba od 1. 7. 2017

  Nově máme tedy dvě varianty nespolehlivých subjektů od 1. 7. 2017:
  1. Nespolehlivý plátce (plátce DPH) – nespolehlivým plátcem se může stát plátce, který závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně, např.:
  ⋅ doměřená daň překročila stanovenou hranici,
  ⋅ zapojil se do činností, kde je obava z nezaplacení DPH,
  ⋅ má nedoplatky na DPH překračující stanovenou hranici,
  ⋅ opakovaně mu byla doměřena daň podle pomůcek,
  ⋅ neposkytuje dostatečnou součinnost vůči správci daně,
  ⋅ neuvedl správné nebo úplné informace při registraci.
  2. Nespolehlivá osoba (neplátce DPH) – nespolehlivou osobou se stane osoba, o které tak rozhodne správce daně. Ten tak může rozhodnout o osobě, která není plátcem a závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daní.
  Pokud takto správce daně rozhodne, tato osoba se může do 15 dnů ode dne doručení proti tomuto rozhodnutí odvolat a toto odvolání má odkladný účinek. Tento odkladný účinek však může správce daně z důvodů hodných zvláštního zřetele vyloučit.
  Nespolehlivou osobou se stává nespolehlivý plátce DPH v okamžiku, kdy dojde ke zrušení jeho registrace. A to je jedním z důvodů, proč tento institut vznikl. A taky naopak – pokud by se tato nespolehlivá osoba stala plátcem, stane se automaticky plátcem nespolehlivým.
  Nespolehlivou osobou se má zabránit tomu, kdy nespolehlivý plátce zruší registraci k DPH a s „čistým štítem“ může opět za stanovených podmínek jako plátce DPH podnikat (bez označení „nespolehlivý“).
Přejít k navigační liště