Novela zákoníku práce 2020

 • Novela zákoníku práce 2020

  Novela zákoníku práce, která vyšla pod číslem 285/2020 Sb. řeší zejména tyto oblasti:

  Sdílené pracovní místo. Nejméně dva zaměstnanci se stejným druhem práce a se sjednanou kratší pracovní dobou mohou sami po dohodě se zaměstnavatelem na tzv. sdíleném pracovním místě rozvrhovat pracovní dobu podle svých potřeb a mohou se tak při výkonu práce se střídat.
  Dovolená v hodinách. Právo na dovolenou bude vyjádřeno v hodinách při zachování požadavku, aby dovolená byla odvozena od její výměry v týdnech.
  Doručování písemností. Zjednodušuje se doručování písemností zaměstnavatelem.
  Prevence pracovních úrazů. Legislativní úprava prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání by měla vést ke snížení nežádoucích trendů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  Novela je účinná od 30.7., ale některé změny (sdílené pracovní místo, úprava výpočtu dovolené) až od 1. 1. 2021.
Přejít k navigační liště