Novinky pro rok 2021

  • Novinky pro rok 2021

    Sleva na poplatníka se pro rok 2021 zvýší o 3.000 Kč na 27.840 Kč a pro rok 2022 o další 3.000 Kč a 30.840 Kč.
    Změny v odpisování hmotného a nehmotného majetku (s dobrovolným uplatněním již pro období roku 2020) – nový automobil zatříděný do odpisové skupiny 2 a zařazený do užívání v 02/2020 bude možné daňově odepisovat metodou mimořádných odpisů dle § 30a zákona o daních z příjmů – za rok 2020 tedy ve výši 10/12 ze 60 % vstupní ceny, za rok 2021 ve výši 2/12 ze 60 % vstupní ceny + 10/12 ze 40 % vstupní ceny a za rok 2022 ve výši 2/12 ze 40 % vstupní ceny. Mimořádné odpisy jsou nově umožněny u majetku pořízeného od 1.1.2020 do 31.12.2021.
    Zavedení stravenkového paušálu (peněžitý příspěvek na stravování) – Zaměstnavatelé mohou v současné době poskytovat svým zaměstnancům příspěvek na stravování v zásadě dvěma způsoby, a to buď formou stravenek, anebo zajištěním zvýhodněného závodního stravování. Nově si zaměstnavatelé budou moci sami zvolit, zda svým zaměstnancům na stravování přispějí stravenkami, nebo nezdaněnou hotovostí.
    Paušální daň bude hrazena formou měsíčních paušálních záloh (pro rok 2021 ve výši 5.469 Kč) zahrnujících i pojistná na sociální pojištění a na zdravotní pojištění. Tyto zálohy budou hrazeny výhradně finančnímu úřadu, a to na zvláštní účet s předčíslím bankovního účtu 2866 a bankovní účet FÚ, pod který daná OSVČ spadá a kódem banky 0710 (ČNB) – tento účet má označení PAUŠALNÍ DAŇ A PAUŠÁLNÍ VEŘEJNÁ POJISTNÁ. Kdo chce do paušálního režimu vstoupit pro rok 2021, musí toto oznámení podat nejpozději 10.1.2021.
Přejít k navigační liště