Novinky r. 2018 – souhrnně

 • Novinky r. 2018 – souhrnně

  Zvýšení minimální mzdy
  Minimální měsíční mzda za plný pracovní úvazek vzroste ze současných 11 000 Kč na 12 200 Kč a minimální hodinová mzda z 66 Kč na 73,20 Kč
  Maximální vyměřovací základ pro rok 2018
  Maximální vyměřovací základ na sociálním pojištění pro rok 2018 je částka 1 438 992 Kč.
  Částka, nad kterou zaplatí zaměstnanec měsíčně solidární daň je pro rok 2018 119 916 Kč.
  Nemocenské a náhrada mzdy se zvýší
  Od 1. 1. 2018 se mění také výše nemocenského a náhrady mzdy. Nově se vám bude počítat vyšší částka z výdělku, protože se zvyšují redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy
  S účinností od 1. ledna se zvýší náhrada mzdy a nemocenské i dlouhodobě nemocným zaměstnancům
  Nové nemocenské dávky
  Otcovská poporodní péče s účinností od 1. února 2018
  Dlouhodobá ošetřovatelská péče od 1. června 2018
  Obě dávky využijí jak zaměstnanci, tak OSVČ, kteří si platí nemocenské pojištění
  S účinností od 1. ledna 2018 se zvyšuje minimální vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění na částku 1 647 Kč
  Daňové zvýhodnění na dítě
  Jednou z nejvýraznějších změn je růst daňového zvýhodnění na první dítě o 150 Kč, tedy na částku 1 267 Kč měsíčně. K úpravě daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě došlo již v průběhu roku 2017.
  Vyšší maximální sleva za školkovné
  S růstem minimální mzdy roste i maximální možná daňová sleva za umístění dítěte do školky. V roce 2018 tak bude možné odečíst až 12 200 Kč, pro rok 2017 bylo možné pouze 11 000 Kč.
  Úprava daňových slev
  Navýšení daňové slevy bezpříspěvkového dárcovství krve a jejích složek na částku 3000 Kč
  Navýšení daňové slevy na bezpříspěvkové dárcovství kostní dřeně na částku 20 000 Kč
  Vyšší daňové výhody u penzijního a životního připojištění placené zaměstnancem. V rámci roční daňové slevy je možné odečíst až 24 000 Kč na každý typ pojištění z příspěvku zaměstnance. Nově pro roční zúčtování za rok 2017.
  Elektronické prohlášení poplatníka
  Od roku 2018 je možnost vyplnit a podepsat prohlášení poplatníka daně elektronicky
  Maximální výdělek – úřad práce
  Zvyšuje se i maximální možný výdělek, který si smíte vydělat jako uchazeč o zaměstnání, aniž by vás vyřadili z evidence uchazečů, pro rok 2018 je stanoven na měsíční částku 6 100 Kč
  Změny v ochraně osobních údajů
  25. května 2018 vstoupí v účinnost evropské nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, které zcela nahrazuje, doplňuje a zpřísňuje současnou legislativ
  Změny v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  Spočívají v zavedení elektronické evidence náhradního plnění a nových podmínek pro dodavatele i odběratele plnění již za rok 2017
  Renty za poškozené zdraví
  Společně se zvýšením důchodů se zvyšují i renty za poškozené zdraví, které obdržíte jako náhradu za ztrátu výdělku v situaci, kdy se vám stane pracovní úraz, či trpíte nemocí z povolání
  Navýšení částky za PHM – průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2018
  Motorová nafta = 29,80 Kč
  Natural 95/ Super 95 = 30,50 Kč
  Natural 98/ Super 98 = 32,80 Kč
  Diety a Stravné
  Dochází také ke změnám v oblasti stravného, které vám vyplácí zaměstnavatel, když vás vyšle na pracovní cestu mimo ČR. Zvýšení stravného se týká 8 zemí.
  Pro zaměstnavatele ze soukromého sektoru platí, že pro tuzemské služební cesty musí poskytovat minimálně stravné ve výši:
  78 Kč (dosud do 31. 12. 2017 to bylo 72 Kč), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin

   

  119 Kč (dosud to bylo 109 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin

   

  186 Kč (dosud to bylo 171 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Přejít k navigační liště