K VÝDAJŮM PROCENTEM

 • K VÝDAJŮM PROCENTEM

  Výdaje procentem z příjmů ze samostatné činnosti 

  Druh výdajeVýše procent
  z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství (§ 7/1/a)80 %
  z příjmů ze živností řemeslných (§ 7/1/b) 80 %
  z příjmů ze živností ostatních (§ 7/1/b)60 %
  z příjmů z jiného podnikání, ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění (§ 7/1/c)40 %
  z příjmů z užití práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv (§ 7/2/a)40 %
  z příjmů z výkonu nezávislého povolání (§ 7/2/c)40 %
  z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku (§ 7/2/b)30 %
  z příjmů z nájmu (§ 9)30 %

  PODMÍNKY POUŽITÍ PAUŠÁLU PRO ROK 2018

  80 % paušální výdaj lze uplatnit nejvýše do částky 800.000 Kč (odpovídá příjmům 1.000.000 Kč).
  60 % paušální výdaj lze uplatnit nejvýše do částky 600.000 Kč (odpovídá příjmům 1.000.000 Kč).
  40 % paušální výdaj lze uplatnit nejvýše do částky 400.000 Kč (odpovídá příjmům 1.000.000 Kč).
  30 % paušální výdaj lze uplatnit nejvýše do částky 300.000 Kč (odpovídá příjmům 1.000.000 Kč).
  Slevu na vyživovanou manželku/manžela a daňové zvýhodnění na děti lze uplatnit!

  POKYN GFŘ-D22 K § 7/7

  Pokud poplatník uplatní daňové výdaje procentem z příjmů, uplatní takto výdaje ze všech druhů příjmů.
  Daňové výdaje procentem z příjmů může uplatnit i poplatník vedoucí účetnictví.
  Daňové výdaje procentem z příjmů může uplatnit i poplatník, který je plátcem daně z přidané hodnoty.
  Má-li poplatník v jednom zdaňovacím období různé druhy příjmů podle § 7 zákona, u kterých uplatňuje daňové výdaje rozdílným procentem podle druhu příjmů, musí vést přesnou evidenci jednotlivých druhů příjmů tak, aby mohl uplatnit daňové výdaje procentem z příjmů v příslušné výši.
  Příjmy z činnosti poplatníka, kterou poplatník vykonává bez podnikatelského oprávnění, přestože k této činnosti podnikatelské oprávnění potřeba je, jsou podřazeny pod § 7/1/c zákona, tj. pod příjmy z jiného podnikání neuvedeného v § 7/1/a,b zákona. Poplatník může v souladu s § 7/7 zákona uplatnit k těmto příjmům výdaje ve výši 40 % z těchto příjmů, maximálně ve výši stanovené zákonem.

  PODMÍNKY POUŽITÍ PAUŠÁLU PRO ROK 2017

  Pro rok 2017 si může poplatník vybrat mezi použitím paušálu s vyšším limitem bez možnosti uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti nebo nižším limitem s možností uplatnění slevy na manželku i zvýhodnění na děti.

  Vyšší limit bez daňového zvýhodnění

  80 % paušální výdaj lze uplatnit nejvýše do částky 1.600.000 Kč (odpovídá příjmům 2.000.000 Kč).
  60 % paušální výdaj lze uplatnit nejvýše do částky 1.200.000 Kč (odpovídá příjmům 2.000.000 Kč).
  40 % paušální výdaj lze uplatnit nejvýše do částky 800.000 Kč (odpovídá příjmům 2.000.000 Kč).
  30 % paušální výdaj lze uplatnit nejvýše do částky 600.000 Kč (odpovídá příjmům 2.000.000 Kč).
  Uplatní-li poplatník paušální výdaj (a součet dílčích základů daně, u kterých byly paušální výdaje uplatněny je vyšší než 50 % celkového základu daně) nemůže uplatnit slevu na vyživovanou manželku a daňové zvýhodnění na děti.

   Nižší limit s daňovým zvýhodněním

  80 % paušální výdaj lze uplatnit nejvýše do částky 800.000 Kč (odpovídá příjmům 1.000.000 Kč).
  60 % paušální výdaj lze uplatnit nejvýše do částky 600.000 Kč (odpovídá příjmům 1.000.000 Kč).
  40 % paušální výdaj lze uplatnit nejvýše do částky 400.000 Kč (odpovídá příjmům 1.000.000 Kč).
  30 % paušální výdaj lze uplatnit nejvýše do částky 300.000 Kč (odpovídá příjmům 1.000.000 Kč).
  Slevu na vyživovanou manželku/manžela a daňové zvýhodnění na děti lze uplatnit!

  Možnost výběru vyplývá z přechodného ustanovení ZDP

  Jsou-li pro zdaňovací období roku 2017 u poplatníka splněny podmínky pro použití § 35ca ZDP, ve znění účinném k 30. 6. 2017, toto ustanovení se nepoužije, pokud poplatník postupuje pro toto zdaňovací období podle § 7/7 a § 9/4 ve znění účinném po 1. 7. 2017.

Přejít k navigační liště