Otcovská poporodní péče od 1. 2. 2018

  • Otcovská poporodní péče od 1. 2. 2018

    S účinností od 1. 2. 2018 bude zavedena nová nemocenská dávka tzv. OTCOVSKÁ (dávka otcovské poporodní péče). Tuto nemocenskou dávku bude možné čerpat po dobu 1 týdne s tím, že nástup lze stanovit nejpozději k datu 6 týdnů po narození dítěte.
    Výše otcovské činí, stejně jako u mateřské (peněžité pomoci v mateřství), 70 % denního vyměřovacího základu. Účinnost novely je stanovena na 1.2.2018 a bude možné otcovskou dávku čerpat pro dítě narození od 21.12.2017 (nárok na dávku otcovské poporodní péče vzniká, pokud se dítě narodilo v období 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti zákona).
Přejít k navigační liště