Poslední vlna EET

  • Poslední vlna EET

    Novela zákona o evidenci tržeb vyšla ve Sbírce předpisů ČR pod číslem 256 a nabývá účinnosti 1. 11. 2019. Poslední vlna evidence tržeb se tedy spustí k 1. 5. 2020.

Přejít k navigační liště