Roční zúčtování příjmu zaměstnancům 2017

  • Roční zúčtování příjmu zaměstnancům 2017

    Podle § 38ch odst. 1 zákona o daních z příjmů má zaměstnanec právo požádat písemně o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění svého posledního zaměstnavatele ve zdaňovacím období (2017) jen za podmínky, že za toto zdaňovací období nemá povinnost podat daňové přiznání a za předpokladu, že v roce 2017 pobíral příjmy ze závislé činnosti anebo funkční požitky
    – pouze od jednoho zaměstnavatele
    – od více zaměstnavatelů postupně za sebou
    – případně ještě příjmy, které byly zúčtovány výše zmíněnými zaměstnavateli dodatečně v době, kdy pro ně již v roce 2017 závislou činnost nebo funkci nevykonával (tzv. „doplatky mzdy podle § 38ch zákona o daních z příjmů “).
Přejít k navigační liště