Sleva EET v prvním roce u FO

  • Sleva EET v prvním roce u FO

    Slevu na evidenci tržeb lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník (fyzická osoba) poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat. Výše slevy činí 5.000 Kč.
    Nejvýše lze uplatnit částku ve výši rozdílu mezi 15 % základu daně z podnikání a základní slevy na poplatníka.
    Příklad: Poplatníkovi s maloobchodní činností vznikla povinnost evidovat tržby k 1. 3. 2017, přičemž poprvé tržbu zaevidoval 6. 3. 2017. Základ daně z podnikání vykazuje ve výši 200.000 Kč. Poplatník může uplatnit slevu na ř. 69b v plné výši 5.000 Kč. Pokud by základ daně z podnikání činil pouze 180.000 Kč, lze uplatnit slevu jen ve výši 2.160 Kč (15 % z 180.000 = 27.000 minus 24.840 = 2.160 Kč).
Přejít k navigační liště