Změny v zaokrouhlování DPH

 • Změny v zaokrouhlování DPH

  V oblasti zaokrouhlování DPH přináší daňový balíček 2019 tyto změny – od 1.4.2019:

  – koeficienty pro výpočet daně z částky včetně daně (0,1736 pro základní sazbu daně 21 %; 0,1304 pro sníženou sazbu daně 15 % a 0,0909 pro sníženou sazbu daně 10 %) se již nebudou zaokrouhlovat na 4 desetinná místa

  – daň již nebude možné zaokrouhlovat na celé koruny a rozdíl z tohoto zaokrouhlení vyjmout ze základu daně

  – při platbách v hotovosti bude možné rozdíl plynoucí ze zaokrouhlení celkové částky včetně daně na celé koruny vyloučit ze základu daně.

  – 6 měsíců od nabytí účinnosti novely bude možné daň počítat podle dosavadní právní úpravy, nejpozději od 1.10.2019.

Přejít k navigační liště