Zvláštní režim EET

  • Zvláštní režim EET

    Je určen pro fyzické osoby, kteří splní podmínky (není plátce DPH, má maximálně 2 zaměstnance, hotovostní tržby za předcházející 4 čtvrtletí nepřesáhly 600.000 Kč a zároveň předpokládaná výše ve 12 následujících měsících nepřesáhne 600.000 Kč). Tito poplatníci požádají finanční správu (lze od 1. 2. 2020) o zvláštní režim, obdrží povolení, nafasují účtenky. Podnikatel bude vydávat papírové „úřední“ účtenky a do 20 dnů po skončení čtvrtletí podá správci daně oznámení o tržbách.

Přejít k navigační liště