Zákon k EET

 • Zákon k EET

  Elektronická evidence tržeb EET

  Elektronická evidence tržeb (EET) se týká všech prodejců a poskytovatelů služeb, kteří přijímají platby.
  Elektronická evidence tržeb se týká těchto plateb:
  ⋅ hotovost
  ⋅ bezhotovostní příkaz (platba kartou a přes platební bránu)
  ⋅ šek, směnka
  ⋅ stravenka, poukaz a další podobné způsoby, které nahrazují peníze
  ⋅ započtením kauce nebo obdobné jistoty složené ze způsobů podle předchozích bodů
  Elektronická evidence tržeb se netýká těchto plateb:
  ⋅ převod z účtu na účet
  ⋅ inkaso
  ⋅ ojedinělý příjem (např. nárazový prodej přebytků ze zahrady)

  EET u ubytování a nájmu

  Tržby z ubytování podléhají evidenci tržeb, pokud jsou naplněny znaky podnikání. Jedná-li se o ubytování, které je dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE zatříděna do kódu 55, podléhají tržby evidenci tržeb již od 1.12.2016. Ubytování, které není zatříděno dle CZ-NACE do kódu 55, spadá do 3. etapy evidence tržeb od 1.3.2018 – např. ubytování v rámci sociální péče (kód 87) nebo dlouhodobé ubytování v kódu 68. Tržby z nájmu plynoucí fyzické osobě evidenci tržeb vůbec nepodléhají (pokud je příjem zdaňován jako příjem z nájmu dle § 9 zákona o daních z příjmů); u právnických osob mohou tržby z nájmu (naplní-li znaky podnikání) evidenci tržeb podléhat, ale až od 1.3.2018.

  Pomůcka k zahájení EET u stravování, pohostinství, dodání potravin a nápojů apod.

  Podle metodiky GFŘ k evidenci tržeb z 31.8.2016 se u tržeb z činností zatříděných dle klasifikace NACE do kódu 56 stravování a pohostinství povinně uplatňuje evidence tržeb:
  ⋅ od 1.12.2016, pokud se v daném případě jedná ve smyslu DPH o poskytnutí služby – např. podávání pizzy určené ke konzumaci v pizzerii (u stolu s obsluhou, na talíři atd.)
  ⋅ od 1.3.2018, pokud se v daném případě jedná ve smyslu DPH o dodání zboží – např. pizza do krabice s sebou.
  EET – zákon
  EET – doprovodný zákon
Přejít k navigační liště